Nồi Hơi Đốt Dầu, Lò Hơi Đốt Dầu - sản xuất Nồi Hơi Đốt Dầu