Nước xốt cà chua – Wikipedia tiếng Việt

Nước xốt cà chua – Wikipedia tiếng Việt

Nc xt cà chua – Wikipedia ting VitTra nc xt cà chua trong t in m ting Vit Wiktionary Dan Jurafsky, " Ketchup ", The Language of Food , ngày 10 tháng 11 nm 2011. Weissmann, Dan (ngày 11 tháng 5 nm 2015).Xt cà – Wikipedia ting VitXt cà chua dùng ch bt k các loi nc st c làm ch yu t cà chua, thng c phc v nh mt phn món n (ch không phi mt loi gia v).Xt cà chua rt ph bin i vi tht và rau, nhng c bit n nhiu nht là nc st n kèm món mì ng (mì Ý hoc các loi pastaXt – Wikipedia ting VitTrong m thc, xt là loi thc n lng, dng kem hoc bán c c phc v trc tip hoc dùng ch bin các món n khác. Xt thng không dùng n riêng mà dùng thêm hng v, m và v p cho mt món n khác. T xt trong ting Vit bt ngun t ch Sauce trong ting Pháp ly t ch Volkswagen-Currywurst – Wikipedia ting VitMt phn nc xt cà chua dùng kèm Currywurst truyn thng cng c sn xut. St cà chua mang nhãn hiu Volkswagen (199 398 500 B) có st cao hn mt chút so vi hn hp truyn thng. Mt gói xúc xích và mt chai nc st cà chua bán l vi giá khong 10 ô la M.

Pasta – Wikipedia ting VitTrong ó, im nhn ch yu vn là nc xt i kèm. Xt i kèm vi pasta thng là xt cà chua, thêm ít phô mai, tht bm. Các loi xt này có th có nhiu loi rau gia v (c bit là oregano và húng, du ô liu, tht, hoc rau.

4 Cách làm nc chm há co món n thêm m v. - Zicxa Nc xt cà chua. Nu nh bn mun bin tu cho món há co vi v chua ngt ca cà chua thì ây chc chn là mt la chn hp lý. Ngoài ra, xt cà chua còn em li cho món n mùi v ti ngon ca rau c, làm bt i ngy ca há co.Công chúa – Wikipedia ting VitCông chúa (ch Hán: ) là tc hiu c s dng bi các quc gia ông Á b nh hng bi nn vn minh Trung Hoa, thng c phong cho con gái Hoàng , tc Hoàng n () hoc con gái ca Quc vng, tc Vng n ().. Tc hiu này cng c dùng phong cho mt s ngi ph n có

Lycopen – Wikipedia ting VitCà chua ti 8,8–42 Nc qu cà chua 86–100 Nc xt cà chua 63–131 Ketchup (Xt cà chua c) 124 Da hu: 23–72 Bi chùm 3,6–34 i 54 u : 20–53 Bt nghin qu tm xuân (hng) 7,8 M < 0,1

Omurice – Wikipedia ting VitVào thi im ó, st cà chua không c s dng trong món trng tráng. Làm món. n nay có rt nhiu nhà hàng làm món Omurice nhng nhà hàng Osaka Shinsaibashi "Polaris" hay "Tokyo Ginza"ca "Renga-tei" là ni ting nht.

Related Products
Leave a message