NÊN hay KHÔNG NÊN dùng máy phát điện chạy máy lạnh khi mất